Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja dla Grantobiorców

Dodano: 28.08.2020

Przypominamy, że zgodnie z Prawem Budowlanym projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 6,5 kW wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po wykonaniu instalacji należy zawiadomić organ Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji. Komendant ma 14 dni na ewentualne przeprowadzenie kontroli i wniesienie sprzeciwu lub uwag co do możliwości użytkowania instalacji. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jak brak sprzeciwu lub uwag (tzw. „milcząca zgoda”).