Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Projekt - Gminy z dobrą energią
Miliony na odnawialne źródła energii w regionie

Aktualności

Zmiana organizacji pracy biura – do 11.04.2020 r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19), Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podejmuje dalsze działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom oraz ...

Czytaj 27.03.2020

Punkt konsultacyjny

W związku z realizacją projektu „Gminy z dobrą energią” informujemy, że w dniu 10.03.2020 roku będzie możliwość konsultacji dla beneficjentów projektu dotyczących jego realizacji w Urzędzie Gminy Gorzyce w sali narad w godzinach od 12:30 do ...

Czytaj 04.03.2020

Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru w ramach Projektu został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Kompleksowy nadzór inwestorski będzie pełnić: ASCALOR Sp. z o.o., ul. Radawska 10, 37-522 Wiązownica. Umowę podpisano w dniu 07.02.2020 r.

Czytaj 19.02.2020

WAŻNE – Deklaracje gotowości

Uczestnicy projektu, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji gotowości proszeni są o ich niezwłoczne przekazanie do Biura Związku w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera bądź w formie skanu na adres ...

Czytaj 27.01.2020