Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

O projekcie

Zakres projektu

Projekt realizowany jest pod tytułem „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Umowa dofinansowania nr UDA- RPSL.04.03.04-24-0327/18-00 została podpisana 8 listopada 2019 r.

Projekt WND-RPSL.04.03.04-24-0327/18 zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdrój, Pszowa, Godowa, Gaszowic, Pietrowic Wielkich, Lubomi, Gorzyc i Mszany, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. W ramach projektu wykonane zostaną 539 instalacje w 341 obiektach. Będą to kotły gazowe, kotły pelletowe, sieć ciepłownicza oraz – jako działanie uzupełniające – fotowoltaika. Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w wymianę źródła ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących instalacji:

 • Montaż kotła gazowego – 93 instalacje,
 • Montaż kotła gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej -119 instalacji,
 • Montaż kotła na pelet- 49 instalacji,
 • Montaż kotła na pelet oraz instalacji fotowoltaicznej – 77 instalacji,
 • Wykonanie instalacji węzła cieplnego – 1 instalacja,
 • Wykonanie instalacji węzła cieplnego oraz instalacji fotowoltaicznej – 2 instalacje.

Budynki jednorodzinne objete projektem zlokalizowane są w:

 • Gminie Gaszowice (10 instalacji),
 • Gminie Gorzyce (55 instalacji),
 • Gminie Lubomia (35 instalacji),
 • Gminie Mszana (18 instalacji),
 • Gminie Pietrowice Wielkie (33 instalacje),
 • Gmina Godów (20 instalacji)
 • Mieście Jastrzębie-Zdrój (26 instalacje),
 • Mieście Pszów (17 instalacji),
 • Mieście Racibórz (3 instalacje),
 • Mieście Rybnik (55 instalacji),
 • Mieście Rydułtowy (12 instalacji),
 • Mieście Wodzisław Śląski (37 instalacji),
 • Mieście Żory (20 instalacje).

Efekty, rezultaty i cele

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli osiągnąć efekty w postaci:

 • wymiany 341 wysokoemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła na źródła bardziej ekologiczne (kotły gazowe, pelletowe, węzły ciepła),
 • montażu 198 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych,
 • szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 3 535,85 t/rok równoważnika CO2.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 21 211,66 GJ/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 21 211,66 GJ/rok,
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 568,23 MWh/rok,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,597 MW,
 • stopień redukcji PM 10: 8,2011 t/rok.

Tym samym projekt będzie realizować kluczowe założenia polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza. Pozwoli na osiągnięcie następujących celów: poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu

Wartość projektu: 8 387 729,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 909 800,00 PLN