Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana organizacji pracy Biura – do 12.06.2020

Dodano: 24.04.2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19), Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku kontunuuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom oraz ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z powyższym, Biuro Związku wstrzymuje obsługę klientów projektu:

  1. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
  2. „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

bezpośrednio w Biurze Związku do dnia 12 czerwca br.

Do tego czasu kontakt w sprawach ww. projektów odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową oraz telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

„Łączymy z energią…” – biuro@subregion.pl, j.lincner@subregion.pl, k.palki@subregion.pl,

Tel. (32) 42 22 446, (32) 42 12 149, 504 004 207

„Gminy z dobrą energią…” – dobraenergia@subregion.pl, h.apacka@subregion.pl, n.byglewska@subregion.pl

Tel. (32) 42 22 446, (32) 42 12 149, 512 986 477

Powyższe wytyczne powodują konieczność przesunięcia terminu podpisania umów powierzenia grantu lub przesyłania umów za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku uczestników gotowych do realizacji przedsięwzięcia w zadeklarowanym pierwotnie terminie). Wnioski o wypłatę grantu i inne dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej przed Biurem. Po weryfikacji dokumentów skontaktujemy się z Państwem telefonicznie bądź mailowo w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku bądź potwierdzenia jego prawidłowości.

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej subregion.pl oraz stron https://oze.subregion.pl/ i https://dobraenergia.subregion.pl/ , gdzie na bieżąco publikowane będę kolejne informacje. Dziękujemy za wyrozumiałość.