Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana organizacji pracy Biura Związku z uwagi na zagrożenie koronawirusem

Dodano: 12.03.2020

KOMUNIKAT!

W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom oraz ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z powyższym, Biuro Związku wstrzymuje obsługę klientów projektu:

  1. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
  2. „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

bezpośrednio w Biurze Związku do dnia 27 marca br.

Do tego czasu kontakt w sprawach ww. projektów odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową oraz telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

„Łączymy z energią…” – biuro@subregion.pl, j.lincner@subregion.pl, k.palki@subregion.pl,

Tel. (32) 42 22 446, (32) 42 12 149, 504 004 207

„Gminy z dobrą energią…” – dobraenergia@subregion.pl, h.apacka@subregion.pl, n.byglewska@subregion.pl

Tel. (32) 42 22 446, (32) 42 12 149, 512 986 477

Powyższe wytyczne powodują konieczność przesunięcia terminu podpisania umów powierzenia grantu z marca br. na kwiecień br., natomiast wszystkie wnioski o wypłatę grantu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. Po weryfikacji dokumentów skontaktujemy się z Państwem telefonicznie bądź mailowo w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku bądź potwierdzenia jego prawidłowości. Równocześnie, od 16.03.20 r. do 27.03.20 r. wszystkie odbiory instalacji realizowanych w ramach obu projektów zostają wstrzymane.

Informacje na temat godzin dyżurów telefonicznych w poszczególnych Gminach uczestniczących w projekcie „Łączymy z energią…” pojawią się niebawem na stronie internetowej https://oze.subregion.pl w zakładce DYŻURY.

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej subregion.pl oraz stron https://oze.subregion.pl/https://dobraenergia.subregion.pl/ , gdzie na bieżąco publikowane będę kolejne informacje. Dziękujemy za wyrozumiałość.