Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja dla Grantobiorców

Dodano: 01.07.2021

W związku z zauważonymi nieścisłościami prosimy Grantobiorców o zwrócenie uwagi na karty gwarancyjne – w przypadku niektórych urządzeń producent wymaga, by sprawdzenia, rozruchu kotła i potwierdzenia gwarancji dokonywał autoryzowany serwis (nie w każdym przypadku instalator montujący urządzenie jest także autoryzowanym serwisantem).