Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja dot. sporządzania ofert

Dodano: 16.02.2021

W związku z powtarzającymi się zapytaniami przypominamy, że oferta przygotowana przez Wykonawcę powinna dotyczyć kosztów kwalifikowalnych instalacji (czyli wskazanych co do rodzaju w załączniku nr 6 do regulaminu, a nie określonych co do wartości maksymalnej grantu). Sztuczne zaniżanie oferty do kwoty grantu jest nieuzasadnione. Poza tym na etapie weryfikacji projektu przez instytucje kontrolujące może powodować konieczność obniżenia kwoty grantu, jeśli kwalifikowalność któregoś wydatku zostanie zakwestionowana.