Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja dla Grantobiorców, którzy zrealizowali już instalacje

Dodano: 18.01.2021

Obecnie nie ma potrzeby przekazywania informacji o ilości wyprodukowanej energii, ponieważ tzw. okres trwałości dla projektu jeszcze się nie rozpoczął. Zgodnie z umową obowiązek przekazywania informacji o ilości wyprodukowanej energii dotyczy okresu trwałości. O rozpoczęciu okresu trwałości zostaną Państwo poinformowani.