Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ograniczenia w obsłudze interesantów

Dodano: 07.08.2020

Informujemy, że od 10 sierpnia br. nie będzie możliwości konsultacji osobistej z pracownikami Biura Związku. Interesanci będą obsługiwani  wyłącznie telefonicznie oraz e-mailowo.

Przed biurem Związku znajduje się wrzutnia na dokumenty. Wrzutnia opróżniana jest z korespondencji codziennie.

Kontakt do Biura Związku:

e-mail: biuro@subregion.pl
tel. 32 42 22 446, 32 421 21 49

Kontakt w sprawach projektu:

Projekt „Gminy z dobrą energią…” – dobraenergia@subregion.pl, n.byglewska@subregion.pl, h.apacka@subregion.pl – tel. 512 986 477.

 

Ponadto informujemy, że:

  • umowy powierzenia grantu będą do Państwa przesyłane za pośrednictwem poczty;
  • zgłoszenia instalacji do odbioru prosimy kierować mailowo;
  • wnioski o wypłatę grantu i inne dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, ew. dostarczyć w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej (wrzutni) przed Biurem. Po weryfikacji dokumentów skontaktujemy się z Państwem telefonicznie bądź mailowo w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku bądź potwierdzenia jego prawidłowości.