Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

WAŻNE – Deklaracje gotowości

Dodano: 27.01.2020

Uczestnicy projektu, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji gotowości proszeni są o ich niezwłoczne przekazanie do Biura Związku w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera bądź w formie skanu na adres dobraenergia@subregion.pl.

Prosimy uczestników o składanie deklaracji gotowości realizacji do 14.02.2020 r. Skany podpisanych deklaracji należny przesyłać na adres: dobraenergia@subregion.pl.

W zakładce „Pobierz” znajduje się druk deklaracji gotowości.

W deklaracji Wnioskodawca wpisuje miesiąc i rok, w którym bedzie gotowy podpisać umowę powierzenia grantu ze Związkiem Subregionu Zachodniego.

Od momentu podpisania umowy powierzenia grantu Uczestnik będzie mieć 120 dni na zrealizowanie instalacji.

Uczestnicy, którzy wybrali wariant wymiany kotła na kocioł gazowy lub węzeł ciepła powinni pamiętać, że przed podpisaniem umowy powierzenia grantu przyłącze gazowe lub cieplne musi być wykonane.

Przypominamy, że montaż instalacji w ramach Projektu powinien się zakończyć do 30.09.2021 r.

Podpisanie pierwszych umów zaplanowano na marzec 2020 r.

Deklaracje można też dostarczyć do siedziby Biura Związku (ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.