Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania

Dodano: 15.08.2019

14 sierpnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o wybraniu do dofinansowania projektów w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wśród 23 projektów objętych wsparciem na łączną kwotę ponad 69 mln zł na pierwszym miejscu listy projektów grantowych znalazł się projekt Biura Związku pn. “Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego o wysokości ponad 8 mln zł. Przypomnijmy, iż łącznie projekt Biura Związku konkurował o fundusze unijne z ponad setką innych projektów ubiegających się o dofinansowanie.

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Rybnika, Żor, Pszowa, Godowa, Gaszowic, Pietrowic Wielkich, Lubomi, Gorzyc i Mszany, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. W ramach projektu wykonane zostaną 539 instalacje w 341 obiektach. Będą to kotły gazowe, kotły pelletowe, sieć ciepłownicza oraz fotowoltaika.  Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w odnawialne źródła energii.

Projekt będzie realizować kluczowe polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Listy projektów wybranych do dofinansowania znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.